Poznáme už mená všetkých víťazov.

V dňoch 21.- 22.10.2023 sa konali Majstrovstvá GCS 2023 na rany.

Napriek vysokému dátumu v kalendári a možným obavám, sa tohtoročné majstrovstvá konali za nádherného, slnečného počasia.

Od rána panovala priateľská atmosféra a v ovzduší bolo „ cítiť“ nadšenie a bojovný golfový duch.

Prezidentka golfového klubu a zároveň aj manažérka Ing. Soňa Postová srdečne všetkých hráčov osobne privítala. Odovzdala zúčastneným hráčom score card a zaželala peknú, férovú hru. Turnaj sa mohol začať a odštartoval o 10:30 CANON štartom.

Svoje herné schopnosti si prišlo na 2-dňové Majstrovstvá klubu vyskúšať 27 členov GCS. V kategórii FAMILY prišlo spolu 20 hráčov aj z iných klubov.

Okrem vyhodnotenia Majstrovstiev klubu sa po hre vyhodnocovali a oceňovali aj víťazi celoročných súťaží. V mene klubu sa prezidentka poďakovala za reprezentáciu Golf Club Skalica počas sezóny 2023 talentovanému Patrikovi Horňákovi, ktorý si prevzal ocenenie a poukaz na Letný golfový kemp 2024 .Taktiež vyzdvihla úspech a skvelú formu Vojtěcha Zmeškala, ktorý ako JUNIOR vytrápil chlapov v mužskej kategórii a len o 3 rany skončil ako vicemajster Golf Club Skalica, čo je veľký úspech.

V tomto ročníku sa opäť hralo o veľmi pekné a hodnotné ceny, ktoré zabezpečil GCS a partneri turnaja.

Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že mali veľkú radosť  z výhry, ale aj z hodnotných cien.

Ceny odovzdávala prezidentka klubu Ing. Soňa Postová.

Hralo sa v týchto kategóriách:

MAJSTER GCS,MAJSTERKA GCS, Najlepší SENIOR GCS, Najlepší JUNIOR GCS.

MAJSTER GCS  poradie:

 1. miesto obhájil : DOLINSKÝ Patrik, 155 rán
 2. miesto : ZMEŠKAL Vojtěch , 158 rán
 3. miesto : BARTOŠEK Richard, 161 rán

MAJSTERKA GCS  poradie:

 1. miesto: GAŠPAROVIČOVÁ Andrea ,163 rán
 2. miesto: STAŠKOVÁ Ester, 164 rán
 3. miesto: GAŠPAROVIČOVÁ Jana , 183 rán

NAJLEPŠÍ SENIOR poradie:

 1. miesto: DOLINSKÝ Ivan, 165 rán
 2. miesto: LE Hien, 165 rán
 3. miesto: SOPÚŠEK Peter, 171 rán

NAJLEPŠÍ JUNIOR poradie:

 1. miesto: ZMEŠKAL Vojtěch, 158 rán a jediný zástupca v tejto kategórii

FAMILY KATEGÓRIA

21.10.2023 poradie:

 1. miesto HCP od 0 – 24,0 : ŠIMÍK Michal
 2. miesto HCP od 24,1 – 54 : ECHIRPEAU Geoffrey

22.10.2023 poradie:

 1. miesto HCP od 0 – 24,0 : ZEMAN Vladimír
 2. miesto HCP od 24,1 – 54 : HORŇÁK Patrik

VÍŤAZI CELOROČNÝCH TURNAJOV

JAMKOVKA 2023

PIKNA Karel

JAMKOVKA – LUCKY LOOSER 2023

ŠKOLIAK René

EKLEKTIK TRDLO 2023

kategória  0 – 15 HCP

 1. miesto: MARTINÁK Vítězslav  20 kôl    60  rán
 2. miesto: LE Hien 17 kôl   62  rán
 3. miesto: IGLÁR Adam 17 kôl   62 rán   TRDLO 24 82 rán

kategória 15,1 – 30,0 HCP

 1. miesto: KUKLA Erik 17 kôl   66rán  TRDLO 24   86 rán          
 2. miesto: TOMEK Dušan 19 kôl  66rán TRDLO 24   92   rán
 3. miesto: LEMONOVÁ Blanka 11 kôl 67 rán

kategória 30,1 – 54,0 HCP

 1. miesto: HANUŠOVÁ Dana 11 kôl 85  rán
 2. miesto: PRINC Peter 5 kôl   88 rán
 3. miesto: CHARVÁTOVÁ Vanessa 5 kôl 97 rán

GOLF & WINE TOUR 2023

Víťazstvo obhájil SEVSKÝ Viktor , ktorý odohral 9 turnajov.

Všetkým hráčom a hráčkam ešte raz srdečne gratulujeme a ďakujeme za účasť na MAJSTROVSTVÁCH  GCS 2023 a tešíme sa už teraz na ďalší ročník.

S čím vám pomôžeme?