Golf Club

Poskytuje skvelé zázemie svojim členom v podobe pravidelných klubových turnajov a rôznych akcií

Golf Club

Golf Club Skalica bol založený v roku 2008 a patrí k najstarším golfovým klubom na Slovensku.Golfový klub funguje v priateľskej atmosfére a svojim členom poskytuje skvelé zázemie v podobe pravidelných klubových turnajov, ako sú napríklad TRDLO alebo SKALICKÝ RUBÍN a mnohé ďalšie.

Od roku 2020 sa podarila nadviazať spolupráca s TMR, v rámci ktorej naši členovia Golf Clubu Skalica čerpajú benefity v podobe ďalších ihrísk:
GOLF RESORT OLOMOUC, GOLF RESORT BRNO KASKÁDA, KUNĚTICKÁ HORA  A GOLF & SKY RESORT OSTRAVICE.

K benefitom patria aj reciprocity so zľavami až do 100% na týchto ihriskách: AUSTERLITZ – SLAVKOV U BRNA, ROPICE – BESKYDSKÝ GC, TELČ GR, ŠILHEŘOVICE,
TRI DUBY – HRAN, JEZERA, POYSDORF FG a ďalšie.

Pre deti a mládež funguje Junior Academy Golf Club Skalica (JAGCS) pod vedením golfového profesionálneho hráča a golfového trénera Tomáša Becka, ktorý tak vychováva mladé talenty – budúcu generáciu golfistov.

ČLENSTVO

Osobné členstvo v GOLF CLUB SKALICA môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Členstvo je za podmienok upravenými týmito stanovami prevoditeľné. Člen s osobným členstvom je oprávnený svoje členstvo so súhlasom Správnej rady previesť na inú fyzickú osobu.  Počas doby trvania členstva je možné členstvo prerušiť. Počas prerušenia Osobného členstva je člen povinný uhradiť udržiavací príspevok vo výške Udržiavacieho členstva, aby bolo zabezpečené plynulé vedenie hráča na serveri SKGA. Počas prerušenia Osobného členstva zaniká možnosť uplatňovať si výhody Osobného členstva. So vznikom Osobného členstva je spojený vstupný príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada GOLF CLUB SKALICA. Vstupný príspevok je povinný uhradiť člen, ktorý v predchádzajúcich rokoch nebol žiadnym členom GOLF CLUB SKALICA. Člen s osobným členstvom má 1 hlas.

Vstupný príspevok – 1000€  

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • 100% zľava na driving range
 • 50% zľava na buggy, vozíky,
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

V prípade záujmu o neobmedzené autíčka na rok je doplatok 350 Eur = 1350 Eur 

(Počet zdarma zapožičaných autíčok za mesiac je maximálne 10x)

 

Classic – 600€

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • 50% zľava na driving range, buggy, vozíky
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

Classic s ihriskami TMR – 900€

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • 50% zľava na driving range, buggy, vozíky
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

VIP s ihriskami TMR – 1000€

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • 100% zľava na driving range a buggy ( s obmedzením 10x za mesiac)
 • 50% zľava na vozíky
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

Pridružené osobné členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to manžel/manželka alebo druh/družka člena s osobným členstvom. Rozvodom manželov, rozpadom väzby druh/družka alebo zánikom členstva prvého z manželov či druhov dochádza automaticky k transformácii Pridruženého osobného členstva na Osobné členstvo. O tejto udalosti sú povinní obaja členovia písomne informovať Správnu radu. Zmenenú výšku členského príspevku hradí člen v nasledujúcom roku. Počas doby trvania členstva je možné členstvo prerušiť. Počas prerušenia Pridruženého osobného členstva je člen povinný uhradiť udržiavací príspevok vo výške Udržiavacieho členstva, aby bolo zabezpečené plynulé vedenie hráča na serveri SKGA. Počas prerušenia členstva zaniká možnosť uplatňovať si výhody Pridruženého osobného členstva. So vznikom Pridruženého osobného členstva je spojený vstupný príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada GOLF CLUB SKALICA. Člen s Pridruženým osobným členstvom má 1 hlas.

 

 

Vstupný pridružený príspevok – 500€

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • 100% zľava na driving range
 • 50% zľava na buggy, vozíky
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

Classic pridružené členstvo – 300€

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách so zľavami až 100% podľa aktuálnej ponuky daného roka
 • 50% zľava na autíčka, vozíky, žetóny.
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

Osobné členstvo v GOLF CLUB SKALICA môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Členstvo je za podmienok upravenými týmito stanovami prevoditeľné. Člen s osobným členstvom je oprávnený svoje členstvo so súhlasom Správnej rady previesť na inú fyzickú osobu.  Počas doby trvania členstva je možné členstvo prerušiť. Počas prerušenia Osobného členstva je člen povinný uhradiť udržiavací príspevok vo výške Udržiavacieho členstva, aby bolo zabezpečené plynulé vedenie hráča na serveri SKGA. Počas prerušenia Osobného členstva zaniká možnosť uplatňovať si výhody Osobného členstva. So vznikom Osobného členstva je spojený vstupný príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada GOLF CLUB SKALICA. Vstupný príspevok je povinný uhradiť člen, ktorý v predchádzajúcich rokoch nebol žiadnym členom GOLF CLUB SKALICA. Člen s osobným členstvom má 1 hlas.

 

Vstupný/ Senior príspevok s TMR – 750€ od 55 rokov

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • 50% zľava na driving range, buggy, vozíky
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

Študentské členstvo môže získať fyzická osoba, ktorá dosiahla 17 rokov veku,  k členstvu sa vzťahuje povinnosť doloženia dokladu o štúdiu. So vznikom Študentského členstva je spojený vstupný príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada GOLF CLUB SKALICA. Vstupný príspevok je povinný uhradiť člen, ktorý v predchádzajúcich rokoch nebol žiadnym členom GOLF CLUB SKALICA. Po skončení štúdia, a teda zániku Študentského členstva, má člen nárok na vznik Osobného členstva. V prípade, ak nepríde k úhrade ročného príspevku za Osobné členstvo po skončení Študentského členstva, nárok na vznik Osobného členstva zaniká. Člen so Študentským členstvom má 1 hlas, a to po dosiahnutí 18 roku veku. Osobné členstvo po nadobudnutí platnosti nie je prevoditeľné dva nasledujúce roky.

 

Vstupný príspevok – 400€ od 16 do 26 rokov, potvrdenie o štúdiu

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • 100% zľava na driving range
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

Ročný príspevok – 250€ od 16 do 26 rokov, potvrdenie o štúdiu

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • 100% zľava na driving range
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

Juniorské členstvo je určené pre deti do 16 rokov veku. So vznikom tohto členstva sa nespája povinnosť hradiť vstupný členský príspevok. Je s ním spojená povinnosť hradiť ročný členský príspevok. Ak v danom kalendárnom roku Junior dosiahne vek 17 rokov automaticky prechádza na Študentské členstvo. Zmenenú výšku členského príspevku hradí člen v nasledujúcom roku. S Juniorským členstvom nie je spojené hlasovacie právo.

 

Junior vo veku od 3 do 10 rokov – 100€ ročný príspevok

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • 100% zľava na driving range
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

 

Junior vo veku od 11 do 16 rokov – 150€ ročný príspevok

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • 100% zľava na driving range
 • Klubové turnaje GCS Green Fee zdarma

Udržiavacie členstvo je platné jeden rok od zaplatenia Udržiavacieho poplatku. Udržiavacie členstvo zabezpečuje vedenie HCP člena na serveri SKGA a v evidencii klubu ako člena. S týmto členstvom sa nespájajú žiadne výhody Osobného alebo iného členstva, ale má zachované hlasovacie právo.

 

Udržiavacie členstvo – 80€

Udržiavací príspevok zabezpečuje vedenie člena na serveri SKGA ako člena klubu. Takýto člen s uhradeným udržiavacím poplatkom nemá žiadne členské výhody

 • Vedenie HCP, bez členských výhod

 

Registračné členstvo s hrou – 255€                                                

 • Hra na ihrisku GGGR : 5×18 jamiek alebo 10×9 jamiek
 • Klubové turnaje GCS Green Fee 5×50% zľava

PRIHLÁŠKA

  JUNIOR ACADEMY

  GOLF CLUB SKALICA

  Pre deti a mládež funguje Junior Academy Golf Club Skalica (JAGCS) pod vedením golfového profesionálneho hráča a golfového trénera Tomáša Becka, ktorý tak vychováva mladé talenty – budúce generácie golfistov.

  Celoročne poskytuje pravidelný tréning v skupinách, turnaje pre deti a iné. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a hernej výkonnosti, v pravidelných časoch od pondelka do štvrtka. Tie sa prirodzeným spôsobom zaradia medzi výkonnostnejších golfistov, pomocou turnajov určených pre túto vekovú skupinu v tomto olympijskom športe. Deťom sú poskytnuté analyzátory švihu, najmodernejšie praktiky výuky v golfe.

  Pre deti, ktoré by si rady vyskúšali golf, pravidelne organizujeme verejné tréningy.

  logo-jagcs

  RECIPROCITY

  GC Austerlitz

  100% zľava na hru

  Beskydský GC - Ropice

  100% zľava na hru

  GC Olomouc

  50% zľava na hru, v stredu 100% zľava na hru

  Tri Duby - Hron

  50% zľava na hru

  Šilheřovice

  50% zľava na hru

  Golf resort Telč

  50% zľava na hru

  Agama

  30% zľava na hru

  GC Poysdorf

  20% zľava na hru

  Jezera GC

  30% zľava na hru

  Ostravice GC

  100% zľava na hru

  GC Pegas

  20% zľava na hru

  Royal Valley GC

  20% zľava na hru

  Kunětická hora

  100% zľava na hru

  Kaskáda Brno

  100% zľava na hru
  S čím vám pomôžeme?