Golf Club

Poskytuje skvelé zázemie svojim členom v podobe pravidelných klubových turnajov a rôznych akcií

Golf Club

Golf Club Skalica bol založený v roku 2008 a patrí k najstarším golfovým klubom na Slovensku.Golfový klub funguje v priateľskej atmosfére a svojim členom poskytuje skvelé zázemie v podobe pravidelných klubových turnajov, ako sú napríklad TRDLO alebo SKALICKÝ RUBÍN a mnohé ďalšie.

Od roku 2020 sa podarila nadviazať spolupráca s TMR, v rámci ktorej naši členovia Golf Clubu Skalica čerpajú benefity v podobe ďalších ihrísk:
GOLF RESORT OLOMOUC, GOLF RESORT BRNO KASKÁDA, KUNĚTICKÁ HORA  A GOLF & SKY RESORT OSTRAVICE.

K benefitom patria aj reciprocity so zľavami až do 100% na týchto ihriskách: AUSTERLITZ – SLAVKOV U BRNA, ROPICE – BESKYDSKÝ GC, TELČ GR, ŠILHEŘOVICE,
TRI DUBY – HRAN, JEZERA, POYSDORF FG a ďalšie.

Pre deti a mládež funguje Junior Academy Golf Club Skalica (JAGCS) pod vedením golfového profesionálneho hráča a golfového trénera Tomáša Becka, ktorý tak vychováva mladé talenty – budúcu generáciu golfistov.

ČLENSTVO

Osobné členstvo v GOLF CLUB SKALICA môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Členstvo je za podmienok upravenými týmito stanovami prevoditeľné. Člen s osobným členstvom je oprávnený svoje členstvo so súhlasom Správnej rady previesť na inú fyzickú osobu.  Počas doby trvania členstva je možné členstvo prerušiť. Počas prerušenia Osobného členstva je člen povinný uhradiť udržiavací príspevok vo výške Udržiavacieho členstva, aby bolo zabezpečené plynulé vedenie hráča na serveri SKGA. Počas prerušenia Osobného členstva zaniká možnosť uplatňovať si výhody Osobného členstva. So vznikom Osobného členstva je spojený vstupný príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada GOLF CLUB SKALICA. Vstupný príspevok je povinný uhradiť člen, ktorý v predchádzajúcich rokoch nebol žiadnym členom GOLF CLUB SKALICA. Člen s osobným členstvom má 1 hlas.

Vstupný príspevok                                                                          1 500 €    

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR  zdarma Kaskády, Ostravice, Olomouc, Kunětická hora, Čeladná Prosper Golf Resort NEW COURSE, -20% OLD COURSE). Na každom z vyššie uvedených ihrísk má člen k dispozícii 15 voľných hier za rok. Voľná hra sa vzťahuje aj na turnaje, vrátane klubových turnajov.
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS, TMR  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky, driving range

Vstupný príspevok pridružený                                                     1000 €    

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR  zdarma Kaskády, Ostravice, Olomouc, Kunětická hora, Čeladná Prosper Golf Resort NEW COURSE, -20% OLD COURSE). Na každom z vyššie uvedených ihrísk má člen k dispozícii 15 voľných hier za rok. Voľná hra sa vzťahuje aj na turnaje, vrátane klubových turnajov.
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS, TMR Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky, driving range

Vstupný príspevok senior od 55 rokov                                          1100 €    

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR  zdarma Kaskády, Ostravice, Olomouc, Kunětická hora, Čeladná Prosper Golf Resort NEW COURSE, -20% OLD COURSE). Na každom z vyššie uvedených ihrísk má člen k dispozícii 15 voľných hier za rok. Voľná hra sa vzťahuje aj na turnaje, vrátane klubových turnajov.
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS, TMR  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky, driving range

Vstupný príspevok študentský od 16 do 26 rokov                       450 €    

Po zaplatení vstupného príspevku člen zaplatí ročný príspevok v nasledujúcej sezóne.

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky
 • 100% zľava na driving range (30 košíkov/mesiac)

Deti do 15 rokov neplatia vstupný členský príspevok.

Seniori od 65 rokov neplatia vstupný členský príspevok.

 

Ročný príspevok autíčko na ihrisku GGGR                                360

 • Ročný príspevok na autíčko sa viaže na jednu osobu a je neprenosný.
 • 100 % buggy   (počet zdarma zapožičaných autíčok za mesiac je maximálne 10 x)

Ročný príspevok autíčko na ihrisku GGGR pridružený/junior 250 €

 • Ročný príspevok na autíčko sa viaže na jednu osobu a je neprenosný.
 • 100 % buggy   (počet zdarma zapožičaných autíčok za mesiac je maximálne 10 x)

Pridružené osobné členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to manžel/manželka alebo druh/družka člena s osobným členstvom. Rozvodom manželov, rozpadom väzby druh/družka alebo zánikom členstva prvého z manželov či druhov dochádza automaticky k transformácii Pridruženého osobného členstva na Osobné členstvo. O tejto udalosti sú povinní obaja členovia písomne informovať Správnu radu. Zmenenú výšku členského príspevku hradí člen v nasledujúcom roku. Počas doby trvania členstva je možné členstvo prerušiť. Počas prerušenia Pridruženého osobného členstva je člen povinný uhradiť udržiavací príspevok vo výške Udržiavacieho členstva, aby bolo zabezpečené plynulé vedenie hráča na serveri SKGA. Počas prerušenia členstva zaniká možnosť uplatňovať si výhody Pridruženého osobného členstva. So vznikom Pridruženého osobného členstva je spojený vstupný príspevok, ktorého výšku určuje Správna rada GOLF CLUB SKALICA. Člen s Pridruženým osobným členstvom má 1 hlas.

Ročný príspevok                                                                             700 €    

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky, driving range

Ročný príspevok pridružený                                                         400 €    

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky, driving range

Ročný príspevok TMR                                                                   1090 €   

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR  zdarma Kaskády, Ostravice, Olomouc, Kunětická hora, Čeladná Prosper Golf Resort NEW COURSE, -20% OLD COURSE). Na každom z vyššie uvedených ihrísk má člen k dispozícii 15 voľných hier za rok. Voľná hra sa vzťahuje aj na turnaje, vrátane klubových turnajov.
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS, TMR  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na vozíky, driving range, buggy

Ročný príspevok senior s TMR od 55 rokov                                890 €    

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Hra na ihriskách TMR  zdarma Kaskády, Ostravice, Olomouc, Kunětická hora, Čeladná Prosper Golf Resort NEW COURSE, -20% OLD COURSE). Na každom z vyššie uvedených ihrísk má člen k dispozícii 15 voľných hier za rok. Voľná hra sa vzťahuje aj na turnaje, vrátane klubových turnajov.
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS, TMR  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky, driving range

Ročný príspevok študentský od 16 do 26 rokov                           300 €    

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách až do 100%
 • Klubové turnaje GCS  Green Fee zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky
 • 100% zľava na driving range (30 košíkov/mesiac)

Ročný príspevok junior do 15 rokov                                             150 €    

 • Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma
 • 50% zľava na buggy, vozíky
 • 100% zľava na driving range (30 košíkov/mesiac)

Ročný udržiavací príspevok                                                         80€                   

 • Vedenie HCP, bez členských výhod

 Ročná hracia karta                                                                        275 €

 • Hra na ihrisku GGGR: 5 x 18 jamiek alebo 10 x 9 jamiek, klubové turnaje GCS Green Fee 5 x 50% zľava,
 • Bez vedenia HCP
 • Bez členských výhod
 • Platí na kalendárny rok

Ročný príspevok autíčko na ihrisku GGGR                                360

 • Ročný príspevok na autíčko sa viaže na jednu osobu a je neprenosný.
 • 100 % buggy   (počet zdarma zapožičaných autíčok za mesiac je maximálne 10 x)

Ročný príspevok autíčko na ihrisku GGGR pridružený/junior 250 €

 • Ročný príspevok na autíčko sa viaže na jednu osobu a je neprenosný.
 • 100 % buggy   (počet zdarma zapožičaných autíčok za mesiac je maximálne 10 x)

poznámka: Zýhodnený ročný príspevok na autíčko je možný si uplatniť, len ak si manžel/manželka alebo rodič zakúpi ročný členský príspevok na autíčko. 

PRIHLÁŠKA

  JUNIOR ACADEMY

  GOLF CLUB SKALICA

  Pre deti a mládež funguje Junior Academy Golf Club Skalica (JAGCS) pod vedením golfového profesionálneho hráča a golfového trénera Tomáša Becka, ktorý tak vychováva mladé talenty – budúce generácie golfistov.

  Celoročne poskytuje pravidelný tréning v skupinách, turnaje pre deti a iné. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a hernej výkonnosti, v pravidelných časoch od pondelka do štvrtka. Tie sa prirodzeným spôsobom zaradia medzi výkonnostnejších golfistov, pomocou turnajov určených pre túto vekovú skupinu v tomto olympijskom športe. Deťom sú poskytnuté analyzátory švihu, najmodernejšie praktiky výuky v golfe.

  Pre deti, ktoré by si rady vyskúšali golf, pravidelne organizujeme verejné tréningy.

  logo-jagcs

  RECIPROCITY

  GC Austerlitz

  5 hier zdarma. OD 1.4. – 31.10.

  Ropice GOLF CLUB TŘINEC

  100% zľava na hru

  GC Olomouc

  50% zľava na hru, v stredu 100% zľava na hru

  Tri Duby - Hron

  20% zľava na hru

  Šilheřovice

  50% zľava na hru

  Golf resort Telč

  50% zľava na hru

  Royal Valley GC

  20% zľava na hru

  GC Pegas

  20% zľava na hru

  Silesia Golf Resort Kravaře z.s.,

  30% zľava na hru

  Golf Klub Hukvaldy

  30% zľava na hru

  RED OAK NITRA

  30% zľava na hru

  POYSDORF

  20% zľava na hru

  TMR - PARTNERSKÉ IHRISKÁ

  Ostravice GC

  100% zľava na hru

  Kaskáda Brno

  100% zľava na hru

  Kunětická hora

  100% zľava na hru

  GC Olomouc

  100% zľava na hru

  Prosper Golf Resort Čeladná

  100% zľava na hru
  S čím vám pomôžeme?