GOLF CLUB

GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA

Ihrisko Golf Clubu

GOLF CLUB SKALICA bol založený v Kráľovskom meste Skalica 30. júna 2008. V auguste 2009 bol otvorený club house s reštauráciou, spustená prevádzka odpaliska, putting green, chiping green.  V prvej etape boli vybudované jamky 10 až 18, ktoré privítali prvých turnajových hráčov v nasledujúcom roku. Členovia klubu, golfisti, ale aj návštevníci mesta mohli v priebehu roka 2010 sledovať, ako sa ihrisko zväčšuje a otvára svetu celý 18. jamkový resort.

V roku 2011 sa slávnostne otvorilo kompletné 18. jamkové ihrisko spĺňajúce normy začiatočníkov ako aj náročnejších hráčov.

Kombinácia profesionálnej starostlivosti, širokej ponuky služieb a tradičnej pohostinnosti je garanciou skvelej hry a pohodovo prežitých chvíľ v kráľovskom meste Skalica, kde sa snúbia golf, vínko a príjemný relax.

Typy členstiev

Pozrite si popis jednotlivých členstiev

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osobné členstvo je doživotné, dedičné a prevoditeľné. Na prevod členstva je potrebné oznámiť túto skutočnosť správnej rade. So vznikom osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok.

»Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma

»Hra na ihriskách so zľavami až 100% podľa aktuálnej ponuky daného roka

»100% zľava na autíčka, vozíky, buggy, žetóny, caddy room

»Klubové turnaje fee zdarma, rybolov na 6. Jamke.

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osobné členstvo je doživotné, dedičné a prevoditeľné. Na prevod členstva je potrebné oznámiť túto skutočnosť správnej rade. So vznikom osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok.

»Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma

»Hra na ihriskách so zľavami až 100% podľa aktuálnej ponuky daného roka

»50% zľava na autíčka, vozíky, buggy, žetóny.

»Klubové turnaje fee zdarma

Viac

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to manžel/manželka alebo druh/družka člena s osobným členstvom. Členstvo je odvodené od Osobného členstva manžela/manželky alebo druha/družky. Rozvodom manželov, rozpadom väzby druh/družka alebo zánikom členstva prvého z manželov či druhov dochádza automaticky k transformácii Pridruženého osobného členstva na Osobné členstvo s povinnosťou doplatiť rozdiel v cene Pridruženého osobného členstva a Osobného členstva v roku nadobudnutia. O tejto udalosti sú povinní obaja členovia písomne informovať správnu radu. So vznikom Pridruženého osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok. Člen s Pridruženým osobným členstvom má 1 hlas.

»Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma

»Hra na ihriskách so zľavami až 100% podľa aktuálnej ponuky daného roka

»50% zľava na autíčka, vozíky, buggy, žetóny.

»Klubové turnaje fee zdarma

Viac

Môže získať fyzická osoba, ktorá je žiakom alebo študentom na akomkoľvek type základnej, strednej alebo vysokej školy. Členstvo zaniká po ukončení štúdia, na ktoré bezprostredne nenadväzuje ďalšie štúdium na uvedených typoch škôl alebo dosiahnutím veku 26 rokov. Pri zániku Študentského členstva má majiteľ tohto členstva právo na získanie Osobného členstva a to doplatením vstupného členského príspevku do plnej výšky vstupného príspevku, ktorý bol platný v dobe vzniku jeho Študentského alebo Junior členstva. V prípade, že k uplatneniu práva na Osobné členstvo nedôjde do 1 roku od zániku Študentského členstva, nárok na vznik Osobného členstva za zvýhodnených podmienok zanikne. So vznikom Študentského členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok. So Študentským členstvom nie je spojené hlasovacie právo.

»Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma

»Hra na ihriskách so zľavami až 100% podľa aktuálnej ponuky daného roka

»50% zľava vozíky, buggy, žetóny.

»Klubové turnaje fee zdarma

Viac

Toto členstvo môžu získať deti do 16 rokov. So vznikom tohto členstva sa spája povinnosť hradiť vstupný členský príspevok a povinnosť hradiť ročný príspevok. Toto členstvo zaniká pri dosiahnutí veku 16 rokov. V prípade dosiahnutia 16 roku veku môže osoba získať do 6 mesiacov Študentské členstvo doplatením vstupného členského príspevku do plnej výšky príspevku, ktorý bol platný v dobe vzniku jeho členstva. S Junior členstvom nie je spojené hlasovacie právo.

»Hra na ihrisku GGGR Skalica zdarma

»Hra na ihriskách so zľavami až 100% podľa aktuálnej ponuky daného roka

»50% zľava na autíčka, vozíky, buggy, žetóny.

»Klubové turnaje fee zdarma

Viac

Udržiavacie členstvo je na určitú dobu pri podmienke zaplatenia Udržiavacieho poplatku vo výške stanovenej na daný rok. Udržiavací poplatok zabezpečuje vedenie člena na serveri SKGA ako člena klubu. Takýto člen s uhradeným udržiavacím poplatkom nemá žiadne členské výhody (napr. hra na domácom ihrisku zadarmo), ale má zachované hlasovacie právo. Držiteľ registračného poplatku má 15% zľavu zo základnej ceny Green Fee

Hra 5 x 18. jamiek / 10 x 9. jamiek

5 x 50% zľava na klubový turnaj TRDLO

Nemá hlasovacie právo v klube.

Kontaktujte recepciu GGGR Skalica pre viac informácií.

AKTIV karta je určená pre negolfistov, ktorí majú záujem o golf, nielen na cvičnej lúke, ale aj na ihrisku GGGR Skalica.

Držiteľ absolvuje 6 x hodinový tréning s Pro trénerom, s pomôckami a palicami

Hra 6 x 9. jamiek

20 ks žetónov zdarma

50% zľava na požičanie celého Setu palíc

Nemá hlasovacie právo v klube, hra môže byť len na ihrisku GGGR Skalica.

Kontaktujte recepciu GGGR Skalica pre viac informácií.

Pomôžeme Vám zlepšiť vaše schopnosti.

TRENÉRI

Peter Petrovič
Teaching PRO

Pre golfistov všetkých úrovní a handicapov ponúka jedinečnú príležitosť systematicky pracovať na komplexnom zlepšovaní svojej hry a techniky švihu.

Tomáš Beck
Teaching PRO

Na golfe ho fascinuje krása a čistota. Ako dokáže človeka chytiť a nepustiť. A moment, keď odpálite a viete, že tá rana je dobrá.