GOLF CLUB

GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA

Ihrisko Golf Clubu

GOLF CLUB SKALICA má ambíciu stať sa jedným z najlepších slovenských klubov. Napomôcť tomu má aj špičková starostlivosť o mladé talenty v podobe tréningového centra mládeže. Resort okrem hry na ihrisku ponúka možnosť odpaľovať viac ako 250 metrov dlhý driving range aj s krytými odpaliskami, prípravovať sa na putovacom a chipovacom greene, či oddýchnuť si v príjemnej spoločnosti v Clubhouse.

K nesporným výhodám skalického golfového klubu patrí voľný vstup a hra pre všetkých riadnych členov na partnerskom 18–jamkovom ihrisku Austerlitz v Slavkove u Brna, vzdialenom len necelých 60 km od Skalice. Kombinácia profesionálnej starostlivosti, širokej ponuky služieb a tradičnej pohostinnosti je garanciou skvelej hry a pohodovo prežitých chvíľ v kráľovskom meste Skalica, kde sa snúbia golf, vínko a príjemný relax.

Typy členstiev

Pozrite si popis jednotlivých členstiev

Ročná hra na ihrisku GRS a Slavkov u Brna, vedenie HCP, autíčko ak je voľné, 100 košíkov na DR, 20% zľava na hru pre hosťa mimo komerčných turnajov, 0,5l vody ku hre, rybolov na 6. Jamke a ostatné členské výhody.

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osobné členstvo je doživotné, dedičné a prevoditeľné. Na prevod členstva je potrebné oznámiť túto skutočnosť správnej rade. So vznikom osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok. Člen s Osobným členstvom má 1 hlas. Viac

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to manžel/manželka alebo druh/družka člena s osobným členstvom. Členstvo je odvodené od Osobného členstva manžela/manželky alebo druha/družky. Rozvodom manželov, rozpadom väzby druh/družka alebo zánikom členstva prvého z manželov či druhov dochádza automaticky k transformácii Pridruženého osobného členstva na Osobné členstvo s povinnosťou doplatiť rozdiel v cene Pridruženého osobného členstva a Osobného členstva v roku nadobudnutia. O tejto udalosti sú povinní obaja členovia písomne informovať správnu radu. So vznikom Pridruženého osobného členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok. Člen s Pridruženým osobným členstvom má 1 hlas. Viac

Môže získať fyzická osoba, ktorá je žiakom alebo študentom na akomkoľvek type základnej, strednej alebo vysokej školy. Členstvo zaniká po ukončení štúdia, na ktoré bezprostredne nenadväzuje ďalšie štúdium na uvedených typoch škôl alebo dosiahnutím veku 26 rokov. Pri zániku Študentského členstva má majiteľ tohto členstva právo na získanie Osobného členstva a to doplatením vstupného členského príspevku do plnej výšky vstupného príspevku, ktorý bol platný v dobe vzniku jeho Študentského alebo Junior členstva. V prípade, že k uplatneniu práva na Osobné členstvo nedôjde do 1 roku od zániku Študentského členstva, nárok na vznik Osobného členstva za zvýhodnených podmienok zanikne. So vznikom Študentského členstva sa spája povinnosť zaplatiť vstupný členský príspevok. So Študentským členstvom nie je spojené hlasovacie právo. Viac

Toto členstvo môžu získať deti do 16 rokov. So vznikom tohto členstva sa nespája povinnosť hradiť vstupný členský príspevok. Je s ním spojená povinnosť hradiť ročný príspevok. Toto členstvo zaniká pri dosiahnutí veku 16 rokov. V prípade dosiahnutia 16 roku veku môže osoba získať do 6 mesiacov Študentské členstvo doplatením vstupného členského príspevku do plnej výšky príspevku, ktorý bol platný v dobe vzniku jeho členstva. S Junior členstvom nie je spojené hlasovacie právo. Viac

Ročná hra na ihrisku GRS a Slavkov u Brna, vedenie HCP, ostatné členské výhody. Ročná hra na ihrisku GRS a Slavkov u Brna, vedenie HCP, 1x autíčko ku hre ak je voľné, 50 košívov, 20% zľava na hru pre hosťa mimo komerčných turnajov a ostatné členské výhody. Viac

Pomôžeme Vám zlepšiť vaše schopnosti.

TRENÉRI

Peter Petrovič
Teaching PRO

Pre golfistov všetkých úrovní a handicapov ponúka jedinečnú príležitosť systematicky pracovať na komplexnom zlepšovaní svojej hry a techniky švihu.

Tomáš Beck
Teaching PRO

Na golfe ho fascinuje krása a čistota. Ako dokáže človeka chytiť a nepustiť. A moment, keď odpálite a viete, že tá rana je dobrá.