PRVÉ TRDLO 2020 UŽ TÚTO NEDEĽU!

Obľúbený turnaj TRDLO sa uskutoční prvýkrát tohoto roku už túto nedeľu 24.5. 2020 

Postupný štart T1 od 8:30

ŠTARTOVNÉ:
  • člen GCS 8 Eur
  • nečlen 8 Eur + 40 Eur greenfee
  • senior 8 Eur + 35 Eur greenfee
  • junior 8 Eur + 28 Eur greenfee
V cene štartovného máte občerstvenie a pitný režim.
Prihlásiť na turnaj sa môžete cez server SKGA, recepcia@golfskalica.sk alebo 0910925121.

Od stredy 20.5. povolené hromadné športové podujatia do sto osôb. Samozrejme za podmienky dodržiavania ostatných hygienických nariadení.

Nasledujúce pravidlá, ktoré odporúča SKGA pri usporiadaní  golfových podujatí:

– Na recepciu vstupujú hráči po jednom, registrujú sa a dostanú kartu.

– Hráčom odporúčame prísť na registráciu v dostatočnom predstihu.

– Buďte ohľaduplní.

– Buďte na štarte včas a nespájajte sa s inými skupinami. Dodržiavajte odstup.

– Každému hráčovi odporúčame mať v bagu dezinfekčný prostriedok a po výmene kariet ho použiť.

– Až po výmenu kariet a odstúpenia od spoluhráčov v skupine sú hráči povinní mať rúško, to platí aj na recepcii pri registrácii a celkovo v interiéri.

– Vyvýšené výplne jamiek odporúčame pri turnaji odstrániť a ponechať klasické jamky, ako ich poznáme.

– Tiež sa hráčom povoľuje opäť vyberať vlajky z jamiek, pokiaľ to považujú za potrebné. Hráč, ktorý plánuje vyberať vlajky z jamiek je povinný mať pri sebe dezinfekčný prostriedok, alebo ochranné rukavice a zakaždým ich použiť. – Po odohratí kola hráči v rúškach v scoring area skontrolujú výsledky a karty vhodia do pripravenej krabice. Karty už nemôžu od tej chvíle opraviť, ani sa ich dotýkať.

– Hráči sa následne zdržiavajú na terase, či v reštaurácii v súlade s pokynmi personálu a podľa platných hygienických nariadení.

– Turnaje nebudú až do odvolania vyhodnocované a nebudú odovzdané trofeje. Ocenení dostanú trofeje pri podujatiach v budúcnosti, pokiaľ to situácia umožní, prípadne im budú zaslané poštou.

– Výsledky budú dostupné online na ww.skga.sk

– Nezhromažďujte sa a zachovajte odstup od ostatných osôb.

Tešíme sa na Vás

 

S čím vám pomôžeme?