Golf Club Skalica má nového prezidenta

Dňa 6. 2. 2019 bol Správnou radou zvolený nový prezident klubu Martin Růžička. Martinovi prajeme veľa úspechov na novej pozícii, veľa entuziazmu a chuti pracovať.

Zároveň by sme radi poďakovali pánovi Ing. Tiborovi Hubíkovi za všetko, čo spravil pre Golf Club Skalica počas  jeho pôsobnosti.

 

S čím vám pomôžeme?