Pondelok – Nedeľa                            35€

Footgolf /hráč                                    15€

 

VSTUP NA IHRISKO OD 10.00 hod.

Hrá sa na letné greeny 1 – 18 jamiek.

 

V prípade nenahlásenia teetime pokuta 10 Eur (platí aj pre členov GCS).

V prípade neuhradenia poplatku  pred vstupom na ihrisku pokuta 20 Eur.

Svoju hru si nahláste na tel. čísle: + 421 910925121.

 

Príspevok uhraďte vopred pred začatím hry .

Príspevok za hru uhradíte:

– na účet:  SK22 0200 0000 0032 4068 2251

– v hotovosti do schránky vedľa vstupných dverí na recepcii.

 

Prosíme Vás o korektný prístup, ohľaduplné chovanie na ihrisku.

Na ihrisku budú prebiehať námatkové kontroly.

Dodržiavanie týchto jednoduchých pravidiel Vám zaručí radosť z hry a nám bezproblémový chod ihriska.

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a prajeme Vám krásnu hru.

S čím vám pomôžeme?