Otvorenie ihriska GGGRS v obmedzenom režime.

V obmedzom režime, ale otvorený!

Milí golfisti,

od 22. 04. 2020 sme otvorení za podmienok dodržiavania príslušných usmernení.

K dispozícii pre Vás bude tiež driving range, cvičné plochy a požičovňa autíčok.

Prevádzku ihriska spúšťame v obmedzenom režime. Žiadame Vás preto, aby ste si svoj TeeTime rezervovali deň vopred a dodržiavali prevádzkový poriadok ihriska platný do odvolania.

 

Prevádzkový poriadok ihriska

platný od 22.4. 2020 do odvolania

 

 • rezervácia TeeTime je možná online, emailom alebo telefonicky na recepcii
 • REZERVÁCIU TEETIME JE NUTNÉ SPRAVIŤ DEŇ VOPRED!
 • ak sa hráč nemôže dostaviť k rezervovanej hre, žiadame Vás o okamžité zrušenie TeeTime, v prípade, ak sa hráč nedostaví a svoju rezerváciu predom nezruší, bude v systéme zablokovaný na 7 dní (nebude môcť hrať na našom ihrisku)
 • dôsledne dodržiavajte svoj TeeTime a na odpalisko sa dostavte v riadnom čase
 • osoby vstupujúce na recepciu klubu sú povinné pred vstupom použiť dezinfekciu rúk, mať zakryté horné dýchacie cesty – ústa a nos (šatkou, rúškom,…)
 • uprednostňujeme platbu kartou alebo prevodom na účet
 • v prípade, ak je recepcia zatvorená, uhraďte prosím príspevok za green fee na uvedený účet alebo v hotovosti do vyznačenej schránky pri recepcii
 • dodržujte minimálne vzdialenosť 2 metre od spoluhráča vo flighte, ostatných hráčov alebo pracovníkov ihriska
 • dodržiavajte plynulosť hry
 • driving range je možné využívať iba s danými rozstupmi medzi odpaliskovým priestorom
 • k driving range vydavaču pristupujte jednotlivo
 • prenájom autíčka je možné iba jednotlivcom, s výnimkou sú hráči, ktorí sú z jednej domácnosti
 • z bezpečnostných dôvodov je zakázané vyťahovanie a obsluhovanie vlajkových tyčí
 • občerstvenie ku hre je zabezpečené výdajom z reštaurácie
 • v prípade záujmu vziať si jedlo po hre so sebou si hráči objednávajú jedlo pred hrou a dostanú ho po skončení hry výdajom v reštaurácii

Bankové spojenie: SK22 0200 0000 0032 4068 2251

Kontakt: Tel. číslo: +421 910 925 121 / Email:recepcia@golfskalica.sk

Ďakujeme za Vaše pochopenie a tešíme sa na Vás!

S čím vám pomôžeme?