Z majstrovstiev klubových družstiev si vezieme krásne 3. miesto

Na ihrisku Red Oak Nitra sa konali 3-dňové Majstrovstvá klubových družstiev. Za náš Golf club Skalica hrali: Patrik Dolinský, Patrik Vinter a Dalibor Kolmaš. Aj napriek nepriazni počasia naši chlapci vezú domov do klubu krásne 3. miesto. Patrí im obrovské ĎAKUJEME a len tak ďalej.

S čím vám pomôžeme?