IHRISKO I REŠTAURÁCIA SÚ ZATIAĽ OTVORENÉ… O ĎALŠOM PRIEBEHU VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

Počas víkendu 14.3. – 15.3. 2020 zostáva ihrisko otvorené v čase od 9:00 do 16:00 hod. 

Je zrejmé, že obmedzenie kontaktu s inými osobami je v súlade s verejným záujmom na ochrane zdravia a nie je racionálny dôvod vytvárať situácie, pri ktorých dochádza k nie nevyhnutnému hromadeniu väčšieho počtu osôb na akomkoľvek mieste. Tým skôr, že golf je individuálny šport, ktorý je možné vykonávať bez zapojenia ďalších osôb.

Rovnako tak dodržiavanie hygienických opatrení na najvyššej možnej úrovni považujeme bezpochyby za minimálne opatrenie, ktoré je potrebné dôsledne realizovať. Inými slovami a zjednodušene – ak náhodou hráč nehrá sám, mal by si udržiavať  primeraný odstup od inej osoby. Hráči si nemusia „tľapnúť“, podávať si ruky, objímať sa… Hráči by sa nemali zbytočne zdržiavať na recepcii, v klube či reštaurácii v spoločnosti ostatných hráčov či personálu. Ak sa hráči vyskytovali v ostatnom čase v zahraničí, dvojtýždňová pauza po návrate im určite neuškodí…

Naše odporúčanie adresujeme individuálnym hráčom golfu – športovcom, a to nielen tým z Vás, ktorí ste v uplynulom období cestovali za golfom do zahraničia.

Mimoriadny stav – aktuálne informácie

S čím vám pomôžeme?