Záverečný TEXAS TRDLO a výsledky EKLEKTIK vyhlásené